PROGRAM TEAM – TECH FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
„THERMOPLASTIC NANOCOMPOSITES FOR EFFICIENT SCREENING OF MICROWAVE ELECTROMAGNETIC RADIATION”

CEL PROJEKTU:
opracowanie technologii wytwarzania i charakterystyka materiałów nanokompozytowych dla potrzeb ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym z zakresu mikrofal

BENEFICJENT:
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
oraz nanoEMI sp z o.o.

ZESPÓŁ ZAANGAŻOWANY W PROJEKT

Wydział Fizyki PW

 • prof.  Mariusz Zdrojek
 • dr Anna Dużyńska
 • mgr inż. Anna Wróblewska
 • mgr inż.Klaudia Żerańska – Chudek
 • Konrad Wilczyński
 • Milena Ojrzyńska
 • Karolina  Filak
 • Agata Olszewska
 • Michał Maciałowicz

nanoEMI sp. z o.o.

 • dr inż. K. Jakubczak
 • dr Anna Łapińska

Współpraca

 • Perspectiva Solutions sp. z o.o.

Alumni

 • dr. inż. Artur Małolepszy
 • dr inż. Jarosław Judek
 • Oskar Sadowski
 • Jakub Głuch
 • Michał Kuźniewicz

PUBLIKACJE

 • K. Żerańska, K. Filak, K. Wilczyński, A. Siemion, N. Palka, K. Godziszewski, Y. Yashchyshyn, M. Zdrojek
  “Graphene-Based Thermoplastic Composites as Extremely Broadband and Frequency-Dependent EMI Absorbers for Multifunctional Applications”
  ACS Applied Electronic Materials 4, 4463, (2022)  IF:4.49
 • K. Wilczyński, A. Wróblewska, A. Daniszewska, J. Krupka, M. Mrozowski, M. Zdrojek
  “Modulation of dielectric properties in low-loss polypropylene-based composites at GHz frequencies: theory and experiment”
  Scientific reports 12, 13104 (2022)  IF:4.9
 • K. Żerańska-Chudek, A. Siemion, N. Palka, A. Mdarhri, I. Elaboudi, Ch. Brosseau, M. Zdrojek
  “Terahertz shielding properties of carbon black based polymer nanocomposites”
  Materials 14, 835 (2021) IF:3.05
 • K. Żerańska-Chudek, A. Łapińska, A. Siemion, A. Jastrzębska, M. Zdrojek
  “Terahertz time domain spectroscopy of graphene and MXene based polymer composites”
  Journal of Applied Polymer Science 138, 49962 (2021) IF:2.52
 • S. Venkatachalam, K. Żerańska-Chudek, M.  Zdrojek, D. Hourlier
  Carbon-based Terahertz Absorbers: Materials, Applications, and Perspectives”
  Nano Select 1, 471 (2020)
 • K. Wilczyński, J. Judek, J.K. Piotrowski, M. Celuch
  “Evaluation and interpretation of characterization errors of finite-width ground coplanar waveguides with ultralow metallization thickness on high resistivity silicon”
  xxx, submitted (2020) 

PDF

 • J. Judek, K. Wilczyński, J.K. Piotrowski
  “Measurements of optical properties of liquids in a quartz cuvette: rigorous model, uncertainty analysis and comparison with popular approximations”
  Measurement 174, 109069 (2021)  IF: 3.36
 • M. Ojrzyńska, A. Wróblewska, J. Judek, A. Małolepszy, A. Dużyńska, M. Zdrojek
  Study of optical properties of graphene flakes and its derivatives in aqueous solutions”
  Optic Express 28, 7274 (2020) IF=3.56
 • K. Żerańska-Chudek, A. Łapińska, A. Wróblewska, J. Judek, A. Dużyńska, M. Pawłowski, A. Witowski, M. Zdrojek
  „Study of the absorption coefficient of graphene-polymer composites”
  Scientific Reports 8, 9132 (2018)  IF=4.25
 • A. Wróblewska, A. Dużyńska, J. Judek, L. Stobiński, K. Żerańska, A. Gertych, M. Zdrojek
  „Statistical analysis of reduction process of graphene oxide probed by Raman spectroscopy mapping”

  Journal of Physics: Condensed Matter 29, 475201 (2017)    IF=2.649  artykuł wyróżniony przez edytora
 • M. Zdrojek, J. Bomba, A. Łapińska, A. Dużyńska, K. Żerańska, J. Suszek, L. Stobiński, A. Taube, M. Sypek, J. Judek
  „Graphene-based plastics for total terahertz radiation shielding”
  Nanoscale, 10.13426 (2018) IF=7.23

PATENTY

 • R. Daniewski, M. Ojrzyńska, A. Dużyńska, M. Zdrojek
  Zgłoszenie patentowe międzynarodowe w trybie PCT, PCT/IB2022/051634, (24.02.2022)
  „A method of producing of flaked graphene by intercalation and exfoliation of graphite”
 • R. Daniewski, M. Ojrzyńska, A. Dużyńska, M. Zdrojek
  Zgłoszenie patentowe nr P.437127, (25.02.2021)
  „Sposób wytwarzania grafenu płatkowego metodą interkalacji i eksfoliacji grafitu”
 • Autorzy: J. Judek, J.K. Piotrowski
  Zgłoszenie patentowe nr P.437083, (22.02.2021)
  „Mikrofalowe szerokopasmowe przejście z linii współosiowej do czterech falowodów prostokątnych na pasmo X”
 • Autorzy: R. Daniewski, M. Ojrzyńska, A. Dużyńska, M. Zdrojek
  Zgłoszenie patentowe nr P.432680, (23.01.2020)
  „Sposób wytwarzania grafenu płatkowego metodą chemicznej eksfoliacji ”
 • Autorzy: A. Dużyńska, M. Zdrojek, A. Łapińska, A. Wróblewska
  Zgłoszenie do EPO nr EP19461534.0  (7.05.2019)
  „Method of manufacturing flake graphene”
 • Autorzy: M. Zdrojek, K. Jakubczak, J. Judek, A. Dużyńska, A. Łapińska, A. Wróblewska. K. Żerańska-Chudek
  Zgłoszenie do EPO nr
  EP19461516.7  (28.02.2019)
  „Materiał kompozytowy do ekranowania promieniowania elektromagnetycznego, surowiec do addytywnych metod wytwarzania i wyrób zawierający ten materiał kompozytowy oraz sposób wytwarzania tego wyrobu”
 • Autorzy: M. Zdrojek, J. Judek
  Zgłoszenie międzynarodowe w trybie PCT nr. PCT/PL2017/000119  (4.12.2017)
  „Application of a polymer-carbon material shielding from electromagnetic radiation with wavelengths in sub-terahertz and terahertz ranges”