PROGRAM TEAM – TECH FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
„THERMOPLASTIC NANOCOMPOSITES FOR EFFICIENT SCREENING OF MICROWAVE ELECTROMAGNETIC RADIATION”

CEL PROJEKTU:
opracowanie technologii wytwarzania i charakterystyka materiałów nanokompozytowych dla potrzeb ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym z zakresu mikrofal

BENEFICJENT:
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
oraz nanoEMI sp z o.o.

ZESPÓŁ ZAANGAŻOWANY W PROJEKT

Wydział Fizyki PW

 • prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek
 • dr inż. Jarosław Judek
 • dr Anna Dużyńska
 • mgr inż. Anna Wróblewska
 • mgr inż.Klaudia Żerańska – Chudek
 • Kondrad Wiczyński
 • Milena Ojrzyńska
 • Oskar Sadowski

nanoEMI sp. z o.o.

 • dr inż. K. Jakubczak
 • dr Anna Łapińska

Współpraca

 • Perspectiva Solutions sp. z o.o.

PUBLIKACJE

 • K. Żerańska-Chudek, A. Łapińska, A. Wróblewska, J. Judek, A. Dużyńska, M. Pawłowski, A. Witowski, M. Zdrojek
  „Study of the absorption coefficient of graphene-polymer composites”
  Scientific Reports 8, 9132 (2018)  IF=4.25
 • A. Wróblewska, A. Dużyńska, J. Judek, L. Stobiński, K. Żerańska, A. Gertych, M. Zdrojek
  „Statistical analysis of reduction process of graphene oxide probed by Raman spectroscopy mapping”

  Journal of Physics: Condensed Matter 29, 475201 (2017)    IF=2.649  artykuł wyróżniony przez edytora
 • M. Zdrojek, J. Bomba, A. Łapińska, A. Dużyńska, K. Żerańska, J. Suszek, L. Stobiński, A. Taube, M. Sypek, J. Judek
  „Graphene-based plastics for total terahertz radiation shielding”
  Nanoscale, 10.13426 (2018) IF=7.23

PATENTY

 • Autorzy: A. Dużyńska, M. Zdrojek, A. Łapińska, A. Wróblewska
  Zgłoszenie do EPO nr EP19461534.0  (7.05.2019)
  „Method of manufacturing flake graphene”
 • Autorzy: M. Zdrojek, K. Jakubczak, J. Judek, A. Dużyńska, A. Łapińska, A. Wróblewska. K. Żerańska-Chudek
  Zgłoszenie do EPO nr
  EP19461516.7  (28.02.2019)
  „Materiał kompozytowy do ekranowania promieniowania elektromagnetycznego, surowiec do addytywnych metod wytwarzania i wyrób zawierający ten materiał kompozytowy oraz sposób wytwarzania tego wyrobu”
 • Autorzy: M. Zdrojek, J. Judek
  Zgłoszenie międzynarodowe w trybie PCT nr. PCT/PL2017/000119  (4.12.2017)
  „Application of a polymer-carbon material shielding from electromagnetic radiation with wavelengths in sub-terahertz and terahertz ranges”